SA Oivaline Ajakirjandus hakkab kord kvartalis välja andma stipendiume, mille eesmärk on edendada Eestis uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust.


Stipendiumi määramisel on eelistatud trende, nähtusi või sündmusi paljastavad ajakirjanduslikud käsitlused, mille tulemusena muutub Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks.


Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada projekt, kus taotleja kirjeldab võimalikult põhjalikult plaanitava ajakirjandusliku uurimuse sisu, eesmärki, kasutatavaid formaate ja plaanitavat eelarvet. Samuti tuleb kirjeldada millal, kus ja kuidas võiks koostatav materjal ilmuda. 


Stipendiume jagatakse välja kahes kategoorias kokku viiel teemal. Stipendiumile saab kandideerida kuni 12.veebruar 2021

Sotsiaalmeedia loob staare ja hävitab nad sama kiiresti, jättes maha segaduses noored, kes jäävadki paari tuntusekuud igavesti taga otsima või ei mõista, miks nende elu pole sama glamuurne ja muretu kui tuttavate fotogaleriid. Kergem pole täiskasvanutelgi, kes on kasvanud teadmises, et tubli inimene saab ise hakkama, ja need, kes soovivad abi, peavad mõnikord ootama, ootama, ootama…

Vene keel, venekeelne kollektiiv ja kool, PBK uudised, Vene sigaretid, ravimid, venekeelsemad linnaosad ja sinna vahele peitunud meelsus. Kuidas elavad meie kõrval venelased, kellest me tegelikult nii vähe teame? Kas paralleelmaailmad on paratamatus, kellegi üle 30 aasta kestev töövõit või lõimumine on jäänud pelgalt bürokraatlikuks sõnaks?

Juba 10 aastat tagasi tunnistas siseministeerium kurvalt: „Rahvastiku vähenemine maapiirkondades on kohati väga järsk ning seab ohtu sealsed teenused ja elukvaliteedi. Kui Eestis tervikuna ei tarvitse rahvastiku vähenemine eriti tugevalt hoomatav olla, siis äärepiirkondade jaoks kujutavad sellised rahvastikuprotsessid tõsist sotsiaalse kriisi ilmingut.“ Aastaks 2021 on kriis süvenenud; ime, et Eestis on üldse Tallinna ja Tartu kõrvale elu. Kuidas tuua maapiirkondadesse inimesed ja energia, lootus ja tulevik; kuidas venitada Tallinnasse ja Tartusse kogunenud kapitali üle Eesti?

Eestiski käivad jutud kodanikupalgast – enam-vähem äraelamist võimaldavast toetusest, mis makstakse inimesele selle eest, et ta kodus oleks. Lähiaastatel võivad kaduda mitmed töökohad: klienditeenindajad, koristajad, pakikullerid jne… Mida hakkavad need inimesed tegema ja kuidas elada selliselt, et sa ei pea üldse kodust lahkuma?

Eestis elab vaesuses või suhtelises vaesuse ligi 20% lastest. See on masendav number. Iga protsendi taga on tuhanded saatused ja me tahaks teada, miks edukas Euroopa Liidu riigis on laste seis nii vilets, me tahame mõista ja näidata nende elu argipäeva ning olla osaline lahenduste leidmisel, et iga aastaga see julm protsent langeks.

Stipendiumile kandideerimiseks esita taotlus koos eelnevalt kirjeldatud projektiga hiljemalt 12.veebruariks 2021 aadressile stipendium@oivalineajakirjandus.ee. Esimesed stipendiumisaajad valitakse välja viie tööpäeva jooksul. SA võtab võitjatega ühendust ja sõlmib nendega lepingu.