SA Oivaline Ajakirjandus annab kord kvartalis välja stipendiume, mille eesmärk on edendada Eestis uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust.


Stipendiumi määramisel on eelistatud trende, nähtusi või sündmusi paljastavad ajakirjanduslikud käsitlused, mille tulemusena muutub Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks.


Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada projekt, kus taotleja kirjeldab võimalikult põhjalikult plaanitava ajakirjandusliku uurimuse sisu, eesmärki, kasutatavaid formaate ja plaanitavat eelarvet. Samuti tuleb kirjeldada millal, kus ja kuidas võiks koostatav materjal ilmuda. 


Stipendiume jagatakse välja kokku viiel teemal. Stipendiumile saab kandideerida kuni 6. juunini 2021.

Kiriku roll pigem usuleiges Eestis on iga aastaga kasvanud. Nii suures poliitikas Tallinnas kui ka väiksemates kohtades. Tahaks teada, milline on aga tegelikult kirikute võim ja mõju Eestis, kui ulatuslik on nende äritegevus (märkimisväärne näiteks baptistidel ja EELK-l), millised seosed on neil poliitikute ja poliitika kujundamisega ning, kui teravalt põrkuvad kiriku sees veendumused ning kes on usulahkude värsked hääled Eestis.


Noored seisavad globaliseeruvas ja üha enam veebistunud maailmas erakordselt paljude ülesannete ja valikute ees. Kõik rõõmud, kiusatused ja ka kõige ootamatumad valikud tuuakse koju kätte, aga kuidas neis orienteeruda, kuidas olla oma valikutes ja otsustes aus? Tahame teada lõputult sügavast veebimaailmast noorte inimeste emotsionaalsel ja füüsilisel kujunemisel, kasvamisel ja väärtusmaailma tekkimisel. On olemas mitmeid veebiplatvorme, millest keskealised ei tea midagi, aga kus käib aktiivne noorte eneseavastamine.

Eesti lootus areneda ja läbi lüüa peitub tarkades ning haritud kodanikes. Meil pole naftat ega gaasi, rääkimata teistest tulevikuski rikkust toovatest maavaradest. Meie peame oma läbilöögivõime ehitama koolide ja ülikoolide abil. Koroonakriis näitas, et Eesti koolielu on nagu rehealune, kus on soe vaid siis, kui väljas paistab päike ja elu ilus. Aga mis saab tulevikus meie koolist ja õpetajatest? Kuidas luua ühiskond, kus õpetajaks ja koolijuhiks on saada sama prestiižikas, kui olla start-up-ettevõtja või olümpiavõitja? Kui kaua saame loota õpetajatele, kelle vanuse esimene number on 6 või 7?

Me toodame iga päev andmeid. Iga meie tegu talletub ja teoreetiliselt peaks talletumine aitama meie järgmisi samme astuda täpsemalt ja efektiivsemalt. Seda nii riikide, organisatsioonide kui ka inimeste tasandil. Andmed on moodsa aja nafta. Eestis on seda senimaani ammutanud just USA ja Hiina andmefirmad. Mida ja kuidas teha välisplatvormide digikolooniaks sattumise vastu ja kuidas panna eestlaste kohta kogutavad andmed tööle eestlaste jaoks, aga nii, et isikuandmed “kõndima” ei läheks? Andmed peavad olema avatud ja ringluses, et ka noortel mittejõukatel firmadel oleks andmeid töödeldes võimalik väärtust luua. Kogutud statistika väärtustamine peab Eestist tegema kõige nutikama avatud infoühiskonna.

Pakume avalikkusele võimaluse sõnastada ja esitada konkursile viies teema, mida teostajad saaksid granti peale võisteldes ajakirjanduslikult ellu viia.Stipendiumile kandideerimiseks esita taotlus koos eelnevalt kirjeldatud projektiga hiljemalt 6. juuni 2021 aadressile stipendium@oivalineajakirjandus.ee. Esimesed stipendiumisaajad valitakse välja viie tööpäeva jooksul. SA võtab võitjatega ühendust ja sõlmib nendega lepingu.